Elektrik Gücünde Yüzde 5 Artış

Türkiye'nin 2019 senesinde elektrikteki kurulu gücünün yüzde beş yükselerek 94 bin 760 megavata yükseleceği ve doğal gaz santrallerinin toplam elektrik üretimindeki payının yüzde 29 seviyelerine düşeceği ifade ediliyor.

0

Türkiye’nin 2019 senesinde elektrikteki kurulu gücünün yüzde beş yükselerek 94 bin 760 megavata yükseleceği ve doğal gaz santrallerinin toplam elektrik üretimindeki payının yüzde 29 seviyelerine düşeceği ifade ediliyor.

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca derlenen 2019 Senesi Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını mümkün duruma gelen en üst durumda değerlendiren, nükleer teknolojiyi kullanmayı tavsiye veren, ekonominin enerji yoğunluğunu düşürmeyi destekleyen, israfı ve enerjinin çevresel faktörlerini asgariye düşüren rekabetçi bir enerji  sektörüne ulaşılması temel amaçlar olarak ifade edildi.

Bu amaçlar içerisinde, elektrikte arz güvenliğinin takip edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda kamu santrallerindeki rehabilitasyon yatırımlarını sürdürecek. Acil hallerde arz güvenliğine katkı getirecek santrallerin kurulmasına olanak tanınacak.

Elektrik kurulu gücü ve yenilenebilir enerji kaynaklarının oranının yükseltilmesi konusunda biner megavatlık 2 yeni güneş ve karasal rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları’ndan (YEKA) en az birinin yarışması gerçekleştirilecek. Bunun dışında sürmekte olan yatırımlarla hidroelektrik kurulu gücü otuz bin megavat seviyesine yükseltilerek yeni bir hacim ortaya çıkarılacak.

Leave A Reply

Your email address will not be published.